Venemaa ja SRÜ riikide kodanikel on Eestisse sisenemiseks vaja viisat.Lennujaama transiitviisa (tüüp A) (mitte Venemaa kodanikele)
 
Lennujaama transiitviisa väljastatakse Eesti lennujaama transiittsooni saabumiseks, seal viibimiseks ja sealt lahkumiseks järgmisse transiidiriiki või sihtriiki, kuhu välismaalasel on õigus siseneda. Transiitviisa läbi lennujaama ei anna õigust Eestisse siseneda ja Eestis viibida. Transiitviisa läbi lennujaama väljastatakse perioodiks kuni 3 kuud.
Lennujaama kaudu transiitviisa taotlemisel tasutakse viisataotluse läbivaatamise riigilõivu peakonsulaadis eurodes – 60 eurot
 
Lühiajaline viisa (tüüp C) 
Lühiajaline viisa väljastatakse ühe- või mitmekordseks Schengeni alale sisenemiseks ja selle territooriumil viibimiseks.
Ühekordne lühiajaline viisa väljastatakse viibimiseks kuni 90 kalendripäeva ja kehtivusajaga kuni 6 kuud.
Mitmekordne lühiajaline viisa väljastatakse kuni 90 kalendripäevaks viibimiseks 6 kuu jooksul ja kehtivusajaga kuni 5 aastat. Rohkem 
 
Tollieeskirjad 
Teavet sularaha, kaupade, sh tubakatoodete, alkoholi ja kütuse kaasaskandmise kohta leiate siit. 
 
Eestis elamisluba 
Elamisluba võib olla lühiajaline (kehtivusaeg kuni viis aastat) või alaline. Veel