Sularaha

Alates 15. juunist 2007 peavad kõik Euroopa Liidu piiri ületavad reisijad, kellel on kaasas sularaha summas 10 000 eurot või rohkem, vastavalt EL määrusele nr. 1889 /2005 deklareerida need tollis. Sularaha deklareerimise kohustus kehtestati kuritegevuse ohjeldamiseks ja Euroopa Liidu julgeoleku suurendamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kaudu.
Kõik Euroopa Liitu sisenevad või sealt lahkuvad isikud:
 • 10 000 € või rohkem või
 • muu valuuta või vabalt vahetatav vara (arved, aktsiad, reisitšekid jms maksevahendid) sama summa eest
peavad täitma ja esitama tollile selles piiripunktis, mille kaudu Euroopa Liitu sisenevad või sealt lahkuvad, sularahadeklaratsiooni.

Tooted
Reisija on kohustatud esitama reisija deklaratsiooni, kui tal on:
 • mittekaubandusliku iseloomuga kaup, mille väärtus ületab maksuvaba piirmäära 300 eurot ning lennu- ja merereisijatele 430 eurot või mille kogus ületab mittemaksustatava kogusenormi piiri;< /li>
 • kaubandusliku iseloomuga kaup, mille väärtus ületab 21,98 eurot;
 • kaubad ja isiklikud esemed, mille import ja eksport on piiratud.
Reisija peab esitama tollideklaratsiooni, kui tal on:
 • väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või kogus 1000 kg;
 • kaubana Eestisse imporditud sõiduk
 
Tollimaksud
Isiklikuks tarbeks ostetud reisija pagasisse toodud kaubad (v.a alkohol, tubakatooted ja kütus) on vabastatud tollimaksust, käibemaksust ja aktsiisist, kui kauba koguväärtus inimese kohta ei ületa 300 eurot , ning lennu- ja merereisijatele 430 eurot.

Reisija toodud kaubad, mis ületavad maksuvaba väärtust või kogust, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga. Kui tollimaksuga maksustatava kauba väärtus ei ületa 700 eurot, saate valida, kas kaubale kohaldatakse:
 • tollimaks vastavalt ühtsele tolliarveldusele iga kaubaartikli kohta eraldi või
 • tollimaks ühtse 2,5% määraga kõikidele kaupadele.
Kui tollimaksuga maksustatava kauba väärtus ületab 700 eurot või kaup imporditakse riiki kaubanduslikul eesmärgil, ei ole tollimaksu ühekordse määraga 2,5% kehtestamine võimalik.

NB! Tubakatoodetele ei kohaldata ühtset tollimaksumäära 2,5%.

 
Kvantitatiivsed piirangud Eestisse saabumisel väljastpoolt Euroopa Liitu
Väljaspool Euroopa Liitu Eestisse saabuval reisijal on maksustamata lubatud tuua isiklikuks tarbeks tubakatooteid, alkoholi ja mootorikütust järgmistes kogustes.
 
Tubakas (reisija peab olema vähemalt 18-aastane):
 • 40 sigaretti* või
 • 100 sigarillot* või
 • 50 sigarit* või
 • 50 grammi suitsetamistubakat* või
 • 50 grammi närimistubakat*.
NB! Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud kombineerida, arvestades, et iga kogus on 100% ja kokku võib tuua 100%. Kombineeritud näide: 20 sigaretti (50% 40-st) ja lisaks 25 sigarit (50% 50-st).

Alkohol (reisija peab olema vähemalt 18-aastane):
 • vein kuni 4 liitrit (va vahuvein ja liköör);
 • õlu kuni 16 liitrit;
 • 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahu- ja liköörvein) või 1 liiter kangeid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldusega üle 22%)*.
NB! Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud kombineerida eeldusel, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%. Kombinatsiooninäide: 1,5 liitrit jooki alkoholisisaldusega kuni 22% (75% 2 liitrist) ja lisaks 0,25 liitrit jooki alkoholisisaldusega üle 22% (25% 1 liitrist).

Mootorikütus:
 • mootorikütus tavalises mootorsõiduki kütusepaagis (sh standardne hoolduspaak ja mootorpaadi paak) kasutamiseks samas mootorsõidukis;
 • ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse sisenemisel lisaks paagis olevale kütusele kuni 10 liitrit kütust mootorsõiduki kohta samas mootorsõidukis kasutamiseks.