Igasugune äritegevus algab juriidilise isiku registreerimisega.
 
Kõigi juriidiliste isikute avamise, juhtimise ja sulgemise reeglid on reguleeritud Eesti äriseadustikuga.
 • Kõige populaarsemad juriidilised vormid – Piiratud vastutusega partnerlus (sarnane LLC-le) ja aktsiaselts. Nende osatähtsus Eestis registreeritud ettevõtete koguarvus on ca 99%.
 • Eestis saab juriidilise isiku avada iga välisriigi kodanik (või juriidiline isik).
 • Selleks tuleb kas avamiseks vajalikud dokumendid ise koostada, notariaalselt kinnitada ja äriregistrisse saata või osta valmis juriidiline isik; ostu-müügitehing vormistatakse ka notari juures.
 • Ettevõtte avamiseks üldiselt nõutavad dokumendid: omaniku(te) ja juhatuse liikme(te) isiku(te) tuvastamise dokument(id), asutamisleping (või otsus, kui on 1 omanik), ühingu põhikiri, maksedokument, mis kinnitab ühingu asutamise eest riigilõivu tasumist, tõend osa- (või osa-)kapitali sissemakse kohta alustavale pangakontole.
 • Elukestva õppe programmi, aktsiaseltsi või välisriigi juriidilise isiku filiaali asutamise riigilõiv on 200 eurot.
 • Ettevõtte asutamise tähtaeg on reeglina 5 kalendripäeva (seadusega palju pikem) alates hetkest, kui vajalikud dokumendid on vormistatud notari juures, eeldusel, et kõik dokumendid on korras.
 • Elukestva õppe programmi minimaalne aktsiakapital – 2 500 eurot. Alates 2011. aastast saab seda avamisel deklareerida, kuid mitte füüsiliselt arvelduskontole kanda. Sel juhul tehakse äriregistri üldkasutatavatele andmetele selle kohta eraldi märge.
 • JSC minimaalne aktsiakapital – 25 000 eurot
 • Välisriigi kodanike (või juriidiliste isikute) asutatud juriidiliste isikute tegevus ei erine Eesti kodanike asutatud juriidiliste isikute tegevusest.
 • Juriidilist isikut omavate välisriikide kodanike arv ei ole piiratud.
 • Juriidilise isiku tegevust teostab ettevõtte juhatus. Liikmete arv määratakse kindlaks ühingu põhikirjas (minimaalselt 1 inimene). Seega saab omanik olla samal ajal ka ettevõtte juhatuse liige.
 • Notari kulude suurus äriühingu asutamisel on reguleeritud Eesti seadustega ja sõltub asutatava äriühingu juhatuse liikmete arvust. Näiteks: 1 juhatuse liige – ca 60 eurot, 2 juhatuse liiget – umbes 100 eurot.
 • Mõlemad ettevõttevormid (LLP ja JSC) peavad pidama raamatupidamisdokumente. Puuduvad – või erinevused usaldusühingu ja aktsiaseltsi maksustamisel.
 • Eestis kehtivad ettevõtete jaoks kaks peamist ettevõtte tulumaksu – see on tulumaks, mis on 0% ja käibemaks - 20%.
 • Lisaks peamistele maksudele maksab ettevõte ka töötasuga seotud makse - tulumaksu (astmeline maksumäär alates 20%), peetakse kinni töötajalt ja sotsiaalmaksu 33%.
 • Füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu kohta esitab ettevõte Interneti kaudu (erivormi) aruande maksuametile iga kuu 10. kuupäevaks.
 • Käibemaksu kohta esitab ettevõte igakuise aruande Interneti kaudu (erivorm) Maksuametile 20. kuupäevaks.
 • Alates 2000. aastast on Eesti ettevõtted kehtestanud 0% ettevõtte tulumaksumäära. See kehtib ainult ettevõtte reinvesteeritud kasumi kohta, s.o. jaotamata. Kui aktsionärid või aktsionärid (omanikud) otsustavad jaotada kasumi dividendidena, siis tasub ettevõte aktsionäride eest täiendavalt tulumaksu summas 20/80 (ehk 25%).
 

Nagu näete, muutub Eesti tänu 0% kasumi tulumaksumäärale Euroopa regioonis üha atraktiivsemaks välisinvesteeringute sihtkohaks